Hoàng Quốc Tuấn

"Mạng Truyền Thông cũng giống như thương trường. Thế kỉ của công nghệ, nếu biết…

Miss Lợi

Miss Lợi

Marketing

"Cơ hội là thứ mà không phải lúc nào cũng đến với chúng ta. Hãy…

Lê Tú Anh

Lê Tú Anh

Manager

"Kinh Doanh cũng giống như một ván cờ ta đang đánh, mỗi nước đi sẽ…

Kiều Đức Nam

“Mạng Truyền Thông cũng giống như thương trường. Thế kỉ của công nghệ, nếu biết…

Mộc Linh

Mộc Linh

Marketing

"Mạng Truyền Thông cũng giống như thương trường. Thế kỉ của công nghệ, nếu biết…

Phan Thanh Giản

Phan Thanh Giản

Marketing

"Mạng Truyền Thông cũng giống như thương trường. Thế kỉ của công nghệ, nếu biết…

Nông Xuân Trường

"Mạng Truyền Thông cũng giống như thương trường. Thế kỉ của công nghệ, nếu biết…

Lê Xuân Nguyên

Lê Xuân Nguyên

Marketing

"Mạng Truyền Thông cũng giống như thương trường. Thế kỉ của công nghệ, nếu biết…